Skontaktuj się z nami

dlaczego salta?

Kancelaria SALTA powstała z pasji i przekonania o tym, że znamy się na tym, co robimy. Wieloletnie doświadczenie zebrane przy obsłudze spółek, banków oraz dużych projektów infrastrukturalnych w całej Polsce to wartość, którą chcemy podzielić się z Państwem. 

Od lat świadczymy profesjonalną pomoc prawną dotyczącą budowlanego procesu inwestycyjnego. Znamy specyfikę relacji zachodzących między jego uczestnikami i różnice oczekiwań po stronie inwestora, projektanta i wykonawców. Teraz nasze doświadczenie i wiedza są do Państwa dyspozycji.

Wiemy, że czas jest cenny, dlatego spotkacie u nas wyłącznie specjalistów w swoich dziedzinach. Współpracowaliśmy z najlepszymi i największymi – wiemy, czym są wysokie standardy i presja czasu. Jesteśmy skuteczni – to nie pusta deklaracja, ale opinia naszych Klientów.

 

doświadczenie

Budownictwo infrastrukturalne

Obsługa prawna ponad 35 zakończonych kontraktów o łącznej wartości ponad 2,15 mld złotych. Udział w pozyskaniu i obsłudze kontraktu na budowę dworca multimodalnego Łódź Fabryczna - największej tego typu inwestycji w Polsce. Największy kompleksowo obsługiwany kontrakt - wartość 700 mln złotych.

Finansowanie inwestycji i zabezpieczanie transakcji

Obsługa wszystkich warszawskich jednostek operacyjnych Banku Ochrony Środowiska S.A. Udział w największych projektach finansowanych przez ten bank, m.in. związanych z nieruchomościami komercyjnymi, OZE i papierami wartościowymi. Co roku analizujemy kontrakty o łącznej wartości ponad 450 mln złotych.

Zamówienia publiczne

Doświadczenie w obsłudze prawnej ponad 500 postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiających oraz ponad 180 postępowań po stronie wykonawców (usługi, dostawy i roboty budowlane). Kilkadziesiąt odwołań i rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dotacje unijne

W latach 2004 - 2009 udział w pierwszych infrastrukturalnych projektach dofinansowanych ze środków UE w Polsce. Ponad 30 zakończonych pozytywnie projektów w ramach dotacji unijnych. Zrealizowane inwestycje dotyczyły budownictwa infrastrukturalnego, użyteczności publicznej, służby zdrowia i instytucji kultury.

Transport publiczny

Nasi prawnicy wspierają Miasto Poznań w zakresie organizowania transportu publicznego dla aglomeracji poznańskiej, a także jednego z przewoźników kolejowych. Stale współpracujemy z autorami planów transportowych, audytorami rekompensat oraz specjalistami w dziedzinie zarządzania transportem publicznym. Oferujemy wsparcie prawne zarówno organizatorom transportu, jak i przewoźnikom.

Nowe technologie

Prowadziliśmy obsługę prawną procesu wdrażania i rozliczania Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (system złożony z 27 projektów, współpracuje z 10 innymi systemami teleinformatycznymi, obsługujący 500 tys. pasażerów dziennie).

Wspieraliśmy proces wdrażania Systemu ITS w Poznaniu. Wspieramy naszych Klientów w realizacji projektów: data center, systemów klimatyzacji precyzyjnej, techniki solarnej, zasilania gwarantowanego i systemów zasilania elektroenergetycznego.

Wspólnicy

Małgorzata Brodowska

radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej zamówień publicznych, kontraktów w zakresie inwestycji drogowych i kolejowych (również FIDIC) oraz inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy pozwala jej na kompleksowe spojrzenie na każde zagadnienie prawne, prowadzenie skutecznych negocjacji i eliminowanie ryzyk prawnych. Docenia alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Uczestniczyła w procesie legislacyjnym implementacji prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego oraz w największych projektach infrastrukturalnych realizowanych przez PKP PLK S.A. i Miasto Poznań w ostatniej dekadzie.

Aneta Jaźwińska

radca prawny

Specjalizuje się w zabezpieczaniu zwrotu wierzytelności, pozyskiwaniu kapitału oraz analizie prawnej inwestycji deweloperskich, infrastrukturalnych i przemysłowych.

Od 2008 roku zajmuje się obsługą prawną jednego z największych banków w Polsce, który jest największym źródłem finansowania projektów związanych z ochroną środowiska w polskim sektorze bankowym.

Bardzo dobrze czuje się na sali sądowej. Zawodu uczyła się m.in. odbywając aplikację sądową. Prowadząc spory uwzględnia takie kwestie jak czas, koszt oraz efekt. Jest ekspertem w zakresie gospodarczego prawa kontraktowego. 

Zaufali nam

Lokalizacja to klucz

Jesteśmy dla Was dostępni w dwóch kluczowych miejscach w Polsce

SALTA Radcowska Spółka Partnerska Brodowska Jaźwińska

Siedziba w Warszawie:
00-656 Warszawa, ul. Krasińskiego 41 lok. 5

Oddział w Poznaniu:
60-768 Poznań, ul. Matejki 32/33 lok. 1

KRS 0000514518 NIP 7010430119 REGON 147305748

Łączna suma ubezpieczenia wspólników Kancelarii wynosi 1 000 000 euro

Godziny otwarcia

09:00 – 19.00
poniedziałek – piątek

Możliwość ustalenia spotkania również w innym terminie

Zaprojektowano z użyciem ELEMENTOR. zasilane przez WORDPRESS.